Koło TROP

logo_trop_bemowo_piskie_0Wojskowe Koło Łowieckie Nr 160 TROP w Bemowie Piskim założone zostało 19 maja 1961 r.

Grono myśliwych, założycieli: Jan Bielecki, Jan Brzęk, Zenon Brzostowski, Feliks Kaźmierczak, Jan Kobryń, Bonifacy Konert, Stanisław Kowalski, Bogusław Maziarz, Kazimierz Nadolny, Stanisław Pagacz na spotkaniu w dniu 14 marca 1961 r. podjęło decyzję o założeniu Wojskowego Koła Łowieckiego przy Jednostce Wojskowej nr 4487 w Bemowie Piskim nadając mu nazwę „Trop”. Zwrócili się też z wnioskiem do Powiatowej Rady Łowieckiej w Piszu, by terenem łowieckim był obwód nr 159. W dniu 19 maja 1961 r. Wojewódzka Rada Łowiecka w Olsztynie dokonała przyjęcia Koła w poczet członków Polskiego Związku Łowieckiego.

trop_zbiorowe

Pierwsze Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 25 maja 1961 r. i wybrało Zarząd Koła w składzie: Kazimierz Nadolny – przewodniczący, Bogusław Maziarz – łowczy, Feliks Kazimierczak – sekretarz, Stanisław Kowalski – skarbnik. W dniu 4 stycznia 1962 r. podpisana zostaje umowa z Okręgowym Zarządem Lasów Państwowych w Olsztynie na 10-letnią dzierżawę obwodu leśnego nr 159 o powierzchni 5953 ha. Zostaje sporządzony pierwszy plan łowiecki, przewiduje on odstrzał 6 dzików, 5 saren, 20 zajęcy i 5 lisów. Z jego wykonaniem było nieco gorzej, odstrzelono 5 dzików, 4 sarny, 15 zajęcy i 1 lisa. Myśliwi bardzo aktywnie przystępują do zagospodarowania łowiska. Budują paśniki, ambony, zakładają poletka łowieckie, a do obsadzenia części ich topinamburem sprowadzają jego bulwy aż z woj. poznańskiego. Na polowaniu zbiorowym w dniu 13 listopada 1973 roku Henryk Krajewski pozyskuje pierwszego łosia.

bemowo_piskie_medale

W roku Jubileuszu 15-lecia Koła oddano do użytkowania salę myśliwską w siedzibie kasyna oficerskiego. Od tego czasu jest to miejsce spotkań myśliwych i ich zaproszonych gości. W 1981 r. w sali tej staraniem myśliwych zorganizowano dużą wielotematyczną wystawę łowiecką. Zwiedziło ją ponad dwa tysiące osób.

trop_group

Koło dzierżawi aktualnie dwa obwody łowieckie nr 222 i 224 powierzchni 13370 ha, w tym 4420 ha to lasy Nadleśnictwa Drygały. W ostatnich latach w sezonie łowieckim pozyskuje się około 100 jeleni byków, łań oraz cieląt, ok. 80 rogaczy i saren, i około 200 dzików. Na zimowe dokarmianie przeznacza się ponad 50 ton różnego rodzaju karmy takiej jak ziarno kukurydzy suchej do 10 ton rocznie, buraki cukrowe których zapotrzebowanie co roku zwiększ się ze względu na duży pozysk jelenia szlachetnego -26 ton. oraz ziemniaki do 10 ton. Uprawianych jest 10.5 ha poletek łowieckich. W walce z kłusownictwem każdego roku zdejmuje się ponad 1000 wnyków. Kultywowane są bogate tradycje łowieckie. Sezon polowań zbiorowych rozpoczyna się uroczystym polowaniem hubertowskim z Mszą Świętą polową, a kończy balem myśliwskim karnawałowym z udziałem rodzin myśliwych i ich sympatyków. Z dużym zainteresowaniem przyjmowane są przez dzieci, młodzież i pedagogów prezentacje i pogadanki w szkołach na temat ochrony przyrody, ekologii i łowiectwa. Od lat myśliwi z Koła pomagają leśnikom w wiosennych odnowieniach lasu. Do Koła obecnie przynależy 44 członków macierzystych, 6 niemacierzystych oraz 1 stażysta.

 

Komentowanie jest wyłączone