Wytyczne Zarządu Głównego PZŁ ws. obchodzenia się z patrochami pozyskanych dzików.

Zarząd Główny PZŁ wydał wytyczne nakazując wszystkim myśliwym szczególne obchodzenie się z patrochami odstrzelonych dzików. W związku z powyższym proszę wszystkich kolegów Koła TROP o zapoznanie się z treścią załączonego pisma oraz bezwzględne egzekwowanie działań w postępowaniu z patrochami po wytrzwieniu pozyskanej tuszy dzika.

Prezes /Zarząd/

Komentowanie jest wyłączone